zpět

MĚKKÉ DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY

Dřevovláknitá deska (DVD)

je velkoplošný materiál vyrobený na bázi dřeva. Vyrábí se z vláken dřeva nebo jiných lignocelulózových materiálů. Soudržnost je dána uspořádáním vláken a jejich inherentními a adhezními vlastnostmi. Pro zvýšení pevnosti, odolnosti vůči vlhkosti, ohni, hmyzu, hnilobě nebo pro zdokonalení jiných vlastností je možné v průběhu výroby přidávat pojiva a jiné komponenty. Tato definice se vztahuje na výrobu mokrým způsobem. Mokrým výrobním procesem se vyrábí měkká dřevovláknitá deska (hobra) určena k izolaci stěn.

Hobra nebo taky dřevovláknitá deska je označení pro plošný materiál vyráběný lisováním dřevních vláken. Název vznikl zkrácením německého názvu Holzfaserplattenwerk Braunau.

Dřevovláknitá deska je aglomerovaný materiál vyrobený z dřevních vláken s přídavkem lepidla a aditiv zlepšujících vlastnosti desky. K lepení se používá částečně i lepící schopnost ligninu. Lignin má termoplastické schopnosti, tzn. zvýšenou teplotou změkne a přeskládáním vláken se opět slepí v nové formě.

Měkké dřevovláknité desky jsou desky, jejichž hustota je nižší než 400 kg/m³. V současné době jsou nejčastěji vyráběny s hmotností kolem 250 kg/m³. Dřevní vlákna jsou v nich málo slisována a proto desky lze použít pouze jako výplňový nebo izolační materiál připevněný k nosné konstrukci. Izolace z dřevovláknitých desek má dobré akustické vlastnosti a je difúzně otevřená. Tato izolace je schopná zajistit teplotní fázový posun až 16 hodin.

Nezávazný dotazník

* - Takto označené položky je nutné vyplnit